CURSOS 2024-02-02T09:23:30+02:00

CURS CAP

Els cursos CAP estan destinats a obtenir la qualificació inicial o la formació contínua del Certificat d’Aptitud Professional necessari per aquells conductors que realitzin tasques de conducció per les que resulti obligatori estar en possessió dels permisos de conduir de les classes C o D.

Hi ha tres tipus de cursos de formació CAP…

  1. Curs de qualificació inicial per a conductors que realitzin transport de mercaderies. (Permisos C, C+E, C1, C1+E) Durada del curs: 130 hores de teoria + 10 hores de pràctica
  2. Curs de qualificació inicial per a conductors que realitzin transport de viatgers. (Permisos D, D+E, D1, D1+E) Durada del curs: 130 hores de teoria + 10 hores de pràctica
  3. Curs de formació continua per a conductors que realitzin tant transport de mercaderies com de viatgers. Durada del curs: 35 hores de teoria (Es fa cada 5 anys per tal de renovar la qualificació inicial).

CURS ADR

Els cursos ADR són cursos per a conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies perilloses per carretera.

S’imparteixen tres tipus de cursos ADR…

  1. Formació inicial ADR Bàsic: Curs de formació comú per a tots els tipus de permisos ADR. Durada del curs: 24 classes de 45 minuts cada una d’elles.
  2. Formació inicial ADR Cisternes: Transport de mercaderies perilloses en vehicles cisterna. Durada del curs: 12 classes de 45 minuts cada una d’elles.
  3. Curs d’actualització i perfeccionament: Es fa cada 5 anys per a renovar el curs de formació inicial. Durada del curs: La meitat de classes que corresponguin a la qualificació inicial.

CURS CONDUCCIÓ EFICIENT

Els cursos de conducció eficient, són gratuïts subvencionats per l’ICAEN destinats a reduir el consum i la contaminació mitjançant noves formes de conduir que es poden portar a terme gràcies a les millores tecnològiques que s’han produït en els motors actuals.

La conducció eficient neix justament per adaptar la nostra pràctica de la conducció a uns motors que disposen de nous elements d’injecció i automatització intel.ligents i que estan preparats per a consumir molt menys.

Els cursos s’imparteixen en grups de 3 alumnes i es fa una hora de teoria comuna pels tres alumnes i aproximadament una hora de pràctica per cada un d’ells.