PERMISOS 2024-02-02T09:23:30+02:00

Ciclomotors

Permís AM

Apartir de 15 anys per circular amb ciclomotors i quatricicles lleugers

MÉS INFORMACIÓ

Moto 16 anys

Permís A1

A partir de 16 anys per circular amb motocicletes de fins a 125cc i fins a 11 kw de potència

MÉS INFORMACIÓ

Moto 18 anys

Permís A2

A partir de 18 anys per circular amb motocicletes de fins a 35 kw de potència

MÉS INFORMACIÓ

Moto

Permís A

A partir de 20 anys per circular amb motocicletes de qualsevol cilindrada i potència (es necessita 2 anys d’experiència amb el permís A2)

MÉS INFORMACIÓ

Cotxe

Permís B

A partir de  18 anys per circular amb vehicles automòbils de fins a 3500 kg i fins a 9 places.

Permet enganxar un remolc amb una MMA no superior a 750 kg. Ciclomotors, tricicles, quatricicles i motocicletes (A1) amb una experiència de 3 anys amb el permís B. Vehicles especials agrícoles. Vehicles especials no agrícoles de fins a 3500 kg i 9 places (màx. 40 km/h)

MÉS INFORMACIÓ

Camió

Permís C

A partir de 21 anys per circular amb vehicles automòbils de fins a 9 places i amb una MMA superior a 3500 kg

MÉS INFORMACIÓ

Trailer

Permís C+E

A partir de 21 anys per circular amb conjunts de vehicles compostos per un vehicle dels que s’autoritza a conduir amb el permís C i un remolc amb una MMA superior a 750 kg.

MÉS INFORMACIÓ

Autobús

Permís D

A partir de 24 anys per circular amb autobusos (Vehicles automòbils de més de 9 places)

MÉS INFORMACIÓ