Cotxe (permís B) 2024-02-02T09:23:55+02:00

Project Description

Carnet B a partir de  18 anys per circular amb vehicles automòbils de fins a 3500 kg i fins a 9 places.

Permet enganxar un remolc amb una MMA no superior a 750 kg. Ciclomotors, tricicles, quatricicles i motocicletes (A1) amb una experiència de 3 anys amb el permís B. Vehicles especials agrícoles. Vehicles especials no agrícoles de fins a 3500 kg i 9 places (màx. 40 km/h)